Historia


Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ostroszowicach (aktualizacja 06.11.18)


        Pierwsze wzmianki dotyczące działalności OSP Ostroszowice pochodzą z przełomu 1945/1946 roku, kiedy to osiedlający się powojenni kresowiacy i ludność mieszkająca we wsi, stworzyli zalążki jednostki. Przyjęło się, że 1947 rok jest oficjalnym rokiem powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostroszowicach.
     Jak to w latach powojennych, bywały trudności w zdobywaniu sprzętu i umundurowania. Mimo to, na stanie jednostki znalazły się dwa wozy konne. Jeden z nich był wyposażony w sikawke ręczną a drugi w motopompę, co bardzo ułatwiało pracę strażakom. W razie  potrzeby, mieszkańcy użyczali strażakom koni, m.in. Jan Bruhal, Julian Łuczkiewicz, Karol Słodziak, Tadeusz Iskra. Nie  sposób wymienić wszystkich nazwisk osób, które wpisały się na stałe w historię jednostki. Na wyposażeniu jednostki przez kolejne lata znalazły się takie samochody jak Żuk, Star 21, Star 25, Star 244, Star 266 i obecny  MAN.
Pierwsza liczna grupa strażaków liczyła ok 20 osób. Pierwszym Naczelnikiem był Piotr Krupiarz, kolejno: Czesław Trybis, Ryszard Stasieńko, Lucjan Piotrowski, Antonii Pióro, Wacław Garbowski i aktualnie Robert Rosiak.
  Lata 90-te  XX wieku  okazały się być przełomowe dla straży. Ówczesny Prezes Antoni Klepacki  wraz z Naczelnikiem Antonim Pióro zaczęli współpracę z Przyzakładową Strażą Ostroszowickiej Fabryki Mebli - pozyskano nowy sprzęt, umundurowanie, narzędzia hydrauliczne. Koniec lat 90-tych zapisał się w historii straży jako "być albo nie być". Wtedy to trudu walki o straż podjął się Wacław Garbowski - objął stanowisko Naczelnika. Pomimo  przeciwności,  straż przetrwała do dziś. 
W latach 1993-2000  sukcesywnie zdobywano nowe umundurowanie, sprzęt a także nowy wóz bojowy Star 244. Członkowie ówczesnej MDP stali się członkami OSP. 
Rok 1993 odbił się w działalności jednostki jako jeden z pamiętniejszych. Wtedy to miały miejsce liczne podpalenia gospodarstw. Częste wyjazdy do gaszenia budynków, współpraca z mieszkańcami w postaci nocnych patroli w celu wyeliminowania źródła pożaru. 
Rok 1997- pamiętna powódź tysiąclecia, wyjazdy do pozalewanych domów we wsi i okolicach, jak również na terenie Gminy Dzierżoniów. 
W roku 2010 nastąpiła wymiana auta na Stara 266 pozyskanego z wojska. Całość zakupu auta, jak i remont sfinansowano z budżetu Gminy Dzierżoniów. W efekcie wymiany auta w roku 2011 nastąpiła wymiana bramy garażowej w remizie. Fundusze pozyskano z Funduszu Sołeckiego Wsi. Dzięki temu funduszowi, w miarę systematycznie  jednostka uzyskuje wsparcie do dziś. Pieniądze są przeznaczane na sprzęt, wszelakie remonty, nowoczesne umundurowanie bojowe.
     W 2013 roku ruszył remont remizy. Wykonano  elewację wokoło budynku, wymieniono ogrodzenie, wykonano nowy podjazd, wyłożono kostką parking. Środki na sfinansowanie remontu druhowie pozyskali sami np. ze sprzedaży kalendarzy, ze składek i z budżetu gminy. Wszelkiego rodzaju prace remontowo-porządkowe wykonywane są przez strażaków nieodpłatnie w ramach czynu społecznego.
Specjalistyczny sprzęt tj. zestaw ratunkowy PSP R1, deska ortopedyczna, szyny Kramera, aparaty powietrzne, umundurowania bojowe typu Nomex, ubrania koszarowe, lekki zestaw Combi do ratownictwa technicznego, defibrylator AED a także szkolenia specjalistyczne ochotników znacznie podniosły rangę straży. W 2015 nasza jednostka została wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. 
Rok 2016/17 - jednostka czyni starania w celu pozyskania fabrycznie nowego samochodu . Wraz ze staraniami o auto , druhowie podejmują kroki mające na celu adaptację świetlicy na garaż. W porozumieniu z władzami Gminy Dzierżoniów budynek strażnicy został wytypowany do wykonania termomodernizacji w latach 2017/18.  
W pażdzierniku 2016 reaktywowana zostaje drużyna MDP.
Obecnie jednostka liczy sobie 24 druhów, 6 członków wspierających oraz 41 członków MDP.( styczeń 2019 r.)
  

Zapraszamy
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Ważne numery telefonu
 
998 - Straż pożarna

112 - Numer alarmowy
Licznik odwiedzin
 
Katalog stron finansowych
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja